s173nc3r boosted
s173nc3r boosted
s173nc3r boosted

There are strong female characters, and there are strong Disney female characters...
youtube.com/watch?v=lFaSUn9bHV

K první části jejího komentáře by se dala připomenout například široce medializovaná aféra ze sídla Africké unie v Addis Abebě, které postavila ČLR jako dar africkému lidu. Po pěti letech se ukázalo, že veškerá data z budovy putovala v letech 2012-17 každou noc na servery v Šanghaji. Australský think tank ASPI (Australian Strategic Policy Institute) vydal nedávno zprávu, kde identifikoval firmu, zajišťující v budově bezpečnost dat: Huawei.

sinopsis.cz/muze-byt-huawei-na

Show more
Mastodon @ SDF

"I appreciate SDF but it's a general-purpose server and the name doesn't make it obvious that it's about art." - Eugen Rochko