Follow

"Víte, koho vůbec nechápu? To jsou ti transgender, protože, jestliže si necháte přeoperovat pohlaví, tak se dopouštíte trestného činu sebepoškození. Každý operační zákrok je rizikem, a tihle ti transgender, tak ti jsou mně opravdu bytostně odporní." - prezident ČR LP 2021

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SDF

"I appreciate SDF but it's a general-purpose server and the name doesn't make it obvious that it's about art." - Eugen Rochko