Follow

ilk sevgi ilk şavk
andan ateş-i aşkda geri köz kalır
öçesiye sızılar ol ocak

uyum hem kıyım
derdi on dokuz düğüm bilmez sevgili
kalmadı eylençem bugün benim

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SDF

"I appreciate SDF but it's a general-purpose server and the name doesn't make it obvious that it's about art." - Eugen Rochko