Follow

rahat yatām, temiz yatām
öñü benim, ardı benim
adıñ barnaklarıñdan gördüm dün
sanım yok, seniñ ün
eğri benim, galgı benim

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SDF

"I appreciate SDF but it's a general-purpose server and the name doesn't make it obvious that it's about art." - Eugen Rochko