Follow

sonunda yeni bilgisayarımda OpenBSD'yi stabilize ettim. debian mükemmel çalışıyor ama ben ille OpenBSD kullanacağım ya. ikisini de üçer kere kurup kaldırdım :-) öğrendiklerim: yeni browser'ların bir gpu takıntısı var. firefox bazı sayfaları gpu olmadan açmıyor. chrome ise ayarlarda gpu kullanma dediğim halde hâlâ bazen mouse pointer'ı donduruyor. sorun diil reboot ediyorum. OpenBSD'ye âşığım sanırım :-)

· · Web · 1 · 1 · 2

@onat Aslında ben de OpenBSD'yi hep merak ettim ama bir türlü cesaret edip kurmadım. Cesaretsizliğim bilmemezlikten. Sanırım komut satırında yetkin olmayı gerektiriyor

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SDF

"I appreciate SDF but it's a general-purpose server and the name doesn't make it obvious that it's about art." - Eugen Rochko