debian + non-free firmware + kde ile mükemmel çalışıyor bilgisayar ama openbsd çalıştırmakta kararlıyım. çünkü linux dandikleşen bir işletim sistemi. internete nasıl bağlanırdık? "dhclient eth0". openbsd'de hâlâ öyle bağlanıyoruz. wireless dahil. linux ise 10'larca yeni komut yumurtladı sırf internete bağlanmak için. itiraf edeyim ben artık konsoldan internete bağlanamıyorum linux'ta

Follow

wpa_supplicant rezaletinden bahsediyorum. openbsd'de şöyle yapıyoruz: "ifconfig bilmemne0 nwid bilmemne wpakey bilmemne". bu kadar basit

· · Web · 1 · 1 · 1

aslında dosya sistemi olmayan onlarca dosya sisteminden bahsetmiyorum bile. terminalde bir "mount" deyin de görün

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SDF

"I appreciate SDF but it's a general-purpose server and the name doesn't make it obvious that it's about art." - Eugen Rochko