Follow

dune filmini ve foundation dizisini beklediğim kadar neyi bekledim şu hayatta? 🤔

· · Web · 1 · 2 · 2

@onat foundationa yazık olacak, zira karakter uyarlamalarında kitaba bağlı kalınmamış
ikinci soru hangi sırayla çekilecek? ilk üç kitap olsa güzel iyi ama kronolojik sıra mahvedebilir gibi geliyor

@akil kitaplardan daha güzel bile olabilir. kitapların edebî değeri çok yüksek değildi zaten. vizyonu çok geniş. insanı etkileyen o. bence yani

Yazım tarzı hakkında spoiler 

@onat yani asimov sonuçta bilim adamı edebi değer beklemek ne kadar doğru bilemiyorum
Gerek sadece vakıf olsun gerek vakıf+robot+imparatorluk olsun olaylar kronolojik sırayla anlatıldığında büyük spoilerler yiyoruz. Benim endişem bundan kaynaklı.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SDF

"I appreciate SDF but it's a general-purpose server and the name doesn't make it obvious that it's about art." - Eugen Rochko