bir şey farkettim. kapitalizmde geçerli tek değer olan zenginlik bir nitelik değil nicelik. hatta bunun için ingilizce bir terim var: "net worth". modası geçen(!) insan ilişkisi değerleri olan güzellik, adalet, iyilik, sorumluluk ve hemdertliğin hiçbiri nicelik değildir -veya henüz ölçülememiştir-. hatta luther sonrası moda olan eşya ilişkisi değerleri olan kudret, titizlik vs. dahi nicelik değil -veya henüz ölçülemedi-. kapitalizmi değerlendirirken bu göz önünde bulundurulmalı

villeneuve is a good director but ı'm sorry, he didn't understand dune. ı dare say david lynch understood it better

Show thread

dune is not a good adaptation. the book is a legend. the film is a drama. paul is not a boy next door. he's a demigod. so is jessica. litany ağainst fear is not a prayer you say when you're afraid. it is a declaration of bravery. harkonnens are not frightening. they are disgusting. etc. etc. foundation, on the other hand, is a very good adaptation. asimov's books are not distorted. they are enriched

yine dune'a dönüyorum. kitap destansıdır. paul ve jessica âdeta yarıtanrıdırlar. film bizden biri gibi göstermiş. saraylarla büyük uzay gemileriyle destan yazılmıyor

Show thread

buna karşın foundation çok başarılı bir uyarlama. asimov'un kitapları saptırılmamış, zenginleştirilmiş

Show thread

dune, kitapla karşılaştırıldığında, olmamış diyebilirim. meselâ kitapta aristokrat sınıfın duygularını belli etmemek için çabalamaları vardır. tabii filmde bunu vermek çok zor. sonra harkonnen'ler korkunç değil iğrençtir, özellikle baron vladimir çocuk tecavüzcüsü, hatta katilidir. filmde sadece ufak bir imâ var. korku demişken, litany against fear söyleyen karakterler korkmuş görünüyorlar. kitaptaysa çok cesur görünürler vs. filmde görselliğe fazla önem verilmiş. biilgisayar oyunu gibi olmuş

foundation's opening credits feature benedict cumberbatch but he's not in the cast. we're being duped 😋

aşko kuşko tayfayla dalga geçmeyin. hergün bilimkurgu seyredilmez. romantik komedi de lâzım

ikinci dozu da olduk da üç gün içmeyeceksin ne? alt tarafı sinovac oldum. tamam bugün yarın içmem de öbürgün kimse tutamaz beni 🙂

🐡 OpenBSD 7.0 is released but tracking snapshots is so easy now. ı didn't even install it. ı used to backup-install snapshots-restore and compile packages. now sysupgrade -s and pkg_add -u is enough

mr. robot 

zaten birkaç bölüm önce babası küçük elliot'u pulp fiction'a götürüyordu sinemaya

Show thread

mr. robot 

ikinci sezon üçüncü bölümün girişi o kadar iyi ki. pulp fiction ayarında

şimdi izninizle bir bölüm mr. robot seyredicem

Show thread

kitabımın adını "ruha dair" diye değiştirmeyi düşünüyorum. aristoteles'e referansla. kitabın odağı tabii yine ilişkiler. zaten ruh tanımını ilişkiler üzerinden yapıyorum. şöyle ki: tüm ilişkilerinizi, hatta eşyayla olan ilişkileriniz dahil, birer ip olarak hayal edin. şimdi bütün iplerin ortadan kesildiğini hayal edin. işte ruhunuz, iplerin sizin tarafınızda kalan yarılarının toplamıdır

bildiğiniz gibi tkp'nin gayrı resmi yayın organıdır. onun yerine partiden kopan diğer partilerin gayrı resmi yayın organlarını tavsiye ederim. ilerihaber.org (tip) ile gazetemanifesto.com (tkh). cloudflare'de host edilmemeleri bile yeter

Show thread

sol haber portalı, cloudflare'de host edilmesi yetmezmiş gibi dünyanın en kötü tasarımına da sahip. bir haber açın ve oklarla aşağı inerek devamını okumaya çalışın. imkânsız. sadece mouse wheel ile aşağı inmenize izin veriyor. diyelim devamını okudunuz. yine oklarla yukarı çıkamıyorsunuz. oha! çüş! sitenizi düzeltene kadar ankara'nın dikmeni, bir daha girersem..

Show older
Mastodon @ SDF

"I appreciate SDF but it's a general-purpose server and the name doesn't make it obvious that it's about art." - Eugen Rochko