swedish pop culture 

Blev just påmind om "Boten Anna" av Melodikrysset av alla ställen.

Bra skit.

EXTREMT formulaiskt, men dragit till en sådan spets att det är en slags egen estetik.

Follow

swedish pop culture 

@pettter Och så klart har många skrivit en ircbot som heter anna. För en privat kanal skrev jag en. Den är nu helt omskriven och heter, naturligtvis, elsa.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SDF

"I appreciate SDF but it's a general-purpose server and the name doesn't make it obvious that it's about art." - Eugen Rochko