D'això que et poses a ordenar capses de còmics i surt un número d'@eljueves de 2001

Para los de "todos los nacionalismos son malos". Mismo minuto en Manresa: se retira la bandera Española, se ven estelades y una tricolor.

“Escolta, Espanya, — la veu d’un fill
que et parla en llengua — no castellana”
— Joan Maragall, Oda a Espanya

Something arrived to the office today. Check this out @jordixou

Mastodon @ SDF

"I appreciate SDF but it's a general-purpose server and the name doesn't make it obvious that it's about art." - Eugen Rochko