Follow

Ahir una veïna de Sallent em va explicar que la seva mare de 96 anys volia anar a votar avui. “Per la república!” va dir.

Avui ha votat.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SDF

"I appreciate SDF but it's a general-purpose server and the name doesn't make it obvious that it's about art." - Eugen Rochko